Maja Strugar Jelaca

Maja Strugar Jelača

Docent @ Faculty of Economics, University of Novi Sad
Maja je docent na katedri za menadžment Ekonomskog fakulteta u Subotici Univerziteta u Novom Sadu. Posvećena je treninzima i motivaciji mladih ljudi kojižele da se upuste u preduzetničke vode. Autor je i koautor različitih naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim istraživačkim časopisima.

Maja Strugar Jelača