Aktivni projekti

EIT RawMaterials20220915064125
Founder Institute Serbia akcelerator program20210513101025
EIT JUMPSTARTER 202220220519103726

Realizovani projekti

2020.

EIT Raw Materials Jumpstarter

EIT Jumpstarter je takmičenje za inovacije čiji je cilj da dosegne, identifikuje i podrži najbolje ideje istraživača, profesionalaca i novoosnovanih preduzeća, sa potencijalnim uticajem na lanac vrednosti sirovina.

nStarter kao nacionalni partner učestvovao je u promociji projekta i organizaciji Bootcamp-a i radionica za timove iz Srbije.

2019.

Startup Weekend Novi Sad#08

U periodu od 08. do 10. marta održan je osmi po redu Startup Weekend Novi Sad. Brojke sa ovog događaja bile su neverovatne: 68 učesnika, 12 mentora, 27 prezentovanih ideja, 11 formiranih timova kao i rekordnih 764 popijenih šoljica kafe.

2019.

RASti pre-acceleration program

Reč je o pilot projektu akceleracije „RASTI“ koji sprovodi Razvojna agencija Srbije (RAS). Ovaj program je sastavni deo projekta „Razvoj akceleratora u cilju obezbeđivanja boljeg pristupa inovacijama za MMSP – ACCELERATOR“, koji finansira Evropska Komisija, u okviru Transnacionalnog programa Dunav.

nStarter imao je učešće u organizaciji SWNS, Meetup-a, Growth Hackaton-a kao i Damo day-a.

2018.

RI2integrate

RI2integrate je projekat fokusiran na ostvarenje glavnog cilja koji predstavlja iskorišćavanje potencijala ekonomskog razvoja i bolju integraciju rada investicionih projekata EU u R&D infrastrukturu.

nStarter je imao učešće u istraživanju i analizi operativnih STP i STP inicijativa u Srbiji kao deo projekta RI2integrate – Ugrađivanje visokokvalitetnih istraživačkih infrastruktura u Dunavskoj regiji. 

2018.

Startup Weekend Novi Sad#07

U periodu od 28. do 30. septembra održan je sedmi po redu Startup Weekend Novi Sad. U organizaciji ovog SWNS#07 pored nStartera učestvovali su Poslovni Inkubator Novi Sad kao i Razvoja agencija Srbije. Predstavljeno je 11 kreativnih ideja i odabrano 6 najboljih timova.

2017.

nStarter Startup program

U periodu od 15. maja do 7. jula održan je nStarter Startup program, skrojen da pomogne budućim preduzetnicima koji žele da započnu sopstveni biznis.  Kombinacija treninga i mentorskih sesija pokazala se kao pun pogodak i pružila je učesnicima mogućnost da se dobiju vredne savete od iskusnih preduzetnika. 

2017.

Startup Weekend Novi Sad#06

U periodu od 24. do 26. novembra održan je šesti po redu Startup Weekend Novi Sad. U organizaciji ovog SWNS#06 pored nStartera učestvovali su i Poslovni inkubator Novi Sad, Societe Generale kao i Erasmus za mlade preduzetnike.  Uspešno je predstavljeno 12 kreativnih ideja i odabrano 7 najboljih timova.

2016.

Startup Weekend Novi Sad#05

U periodu od 28. do 30. oktobra održan je peti po redu Startup Weekend Novi Sad. U organizaciji ovog SWNS#05 pored nStartera učestvovali su i Poslovni inkubator Novi Sad kao i IDEAlab. Učesnici su imali priliku da u roku od 54 časa razviju i predstave svoju poslovnu ideju.

2016.

Startup Weekend Novi Sad#04

U periodu od 13. do 15. maja održan je četvrti po redu Startup Weekend Novi Sad. U organizaciji pvpg SWNS#04 pored nStartera učestvovali su i Poslovni inkubator Novi Sad kao i IDEAlab. Učesnici su imali priliku da u roku od 54 časa razviju i predstave svoju poslovnu ideju.