Slavica Mitrovic

Slavica Mitrović Veljković

Professor @Faculty of Technical Science Novi Sad
Slavica je sjajan podržalac preduzetništva i profesor je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Posvećena je razvoju veština i znanja ali i buđenju preduzetničkog duha kod mladih ljudi. Učesnik je na više inostranih i domaćih naučno-istraživačkih projekata.

Slavica Mitrović Veljković