Category

info

EBRD Star Venture program

By | info | No Comments

Pokrećete inovativan startup sa potencijalom za rast? Pridružite se EBRD-ovom Star Venture programu.

Šta je EBRD-ov Star Venture program?

Star Venture program namenjen je startup-ovima sa visokim potencijalom za rast a sa ciljem da mobilizuje ekspertizu širom sveta kako bi se ovim novim firmama pomoglo da se brzo razvijaju. Ovaj program vodi EBRD (Evropska Banka za Obnovu i Razvoj), finansira ga Luksemburg preko EBRD Small Business Impact Fund. Program se sprovodi u regionu Zapadnog Balkana sa odabranim regionalnim akceleratorima kao partnerima i poboljšava lokalno savetodavno usmeravanje te podrške i unapređenje ekosistema.

Star Venture program je u potrazi za startup-ima koji:

  • se nalaze u ranoj fazi razvoja,
  • su sa Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija),
  • su registrovani, 
  • generišu prihode manje od dve godine,
  • prihod im je manji od milion evra na godišnjem nivou,
  • imaju diferencijalnu prednost,
  • redovan promet,
  • potencijal brzog rasta i razvoja sa fokusom na internacionalno tržište. 

Ukoliko ispunjavate ove uslove, idealan ste aplikant za Star Venture program.

Kako će izgledati program?

Star Venture je program koncipiran u formi takmičenja, a izabrani startup-i će prolaziti kroz seriju obuka i mentoringa u periodu od 18 meseci.

Šta dobijate ovim programom?

Pristup mentorima, tehničkom savetovanju, kao i savetima o mehanizmima finansiranja, pristup proširenim međunarodnim mrežama kupaca i kanalnih partnera, preduzetnika, rukovodilaca visokog nivoa i kao i podršku za ulazak na druga tržišta.

Do kada možete da se prijavite?

Rok za prijavu je 30. septembar 2020.

Pomoć za prijavu

Pomoć prilikom sastavljanja prijave će biti obezbeđena od strane EBRD lokalnih timova i regionalnih partnera akeceleratora. Slobodno zatražite dodatne informacije i budite u kontaktu.

Link za prijavu

EBRD Star Venture programme

EastHUB 1

Javni poziv za učešće u prvom srpskom IT akceleratoru u SAD – ,,EASTHUB”

By | info, Treninzi | No Comments

Privredna komora Srbije i kompanija EastHub LLC, SAD, pokreću projekat u Srbiji “EastHub” – Prvi srpski IT biznis akcelerator u Sjedinjenim Američkim Državama. “EastHub” predstavlja poslovni akcelerator i jedinstveno rešenje za startap kompanije u okviru IT industrije, sa namerom da se srpski tehnološki startapi osposobe za predstavljanje, na već razvijenom tržištu. Za potrebe akceleratora, “EastHub” je osnovao kancelarije u čak pet gradova u SAD, a to su: Majami, Njujork, Detroit, Feniks i Rali.

Read More

EIT Digital Challenge 2018.

By | info | No Comments

EIT Digital je vodeća organizacija za digitalnu inovaciju i preduzetničko obrazovanje. Bavi se digitalnim inovacijama na tržištu i razvija preduzetničke talente radi ekonomskog rasta i poboljšanja kvaliteta života u Evropi. To čini mobilizacijom najboljih evropskih korporacija, malih i srednjih preduzeća, start-up kompanija, univerziteta i istraživačkih instituta.

Read More