South East Europe Tech Tour 201920190307163451

South East Europe Tech Tour 2019

South East Europe Tech Tour 2019 promoviše inovacije i investicije u najbolje tehnološke kompanije po celoj Evropi i predstavlja priliku da se firme p...