RASti pre-acceleration program (2019)

Reč je o pilot projektu akceleracije „RASTI“ koji sprovodi Razvojna agencija Srbije (RAS). Ovaj program je sastavni deo projekta „Razvoj akceleratora u cilju obezbeđivanja boljeg pristupa inovacijama za MMSP – ACCELERATOR“, koji finansira Evropska Komisija, u okviru Transnacionalnog programa Dunav.

nStarter imao je učešće u organizaciji SWNS, Meetup-a, Growth Hackaton-a kao i Damo day-a. 

Više o događaju saznajte ovde – Call to action