EIT Raw Materials Jumpstarter (2020)

 

EIT Jumpstarter je takmičenje za inovacije čiji je cilj da dosegne, identifikuje i podrži najbolje ideje istraživača, profesionalaca i novoosnovanih preduzeća, sa potencijalnim uticajem na lanac vrednosti sirovina.

nStarter kao nacionalni partner učestvovao je u promociji projekta i organizaciji Bootcamp-a i radionica za timove iz Srbije.

Više o događaju saznajte ovde – Call to action