RI2integrate (2018)

RI2integrate je projekat fokusiran na ostvarenje glavnog cilja koji predstavlja iskorišćavanje potencijala ekonomskog razvoja i bolju integraciju rada investicionih projekata EU u R&D infrastrukturu.

nStarter je imao učešće u istraživanju i analizi operativnih STP i STP inicijativa u Srbiji kao deo projekta RI2integrate – Ugrađivanje visokokvalitetnih istraživačkih infrastruktura u Dunavskoj regiji. 

Više o projektu saznajte ovde – Call to action