Poziv za inovacione i edukativne projekte EIT RawMaterials-a je otvoren!

Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da je EIT RawMaterials otvorio poziv za inovacione i edukativne projekte! Registracija i podnošenje draft predloga projekata traje do 26. januara 2023. godine, dok konačna predaja predloga traje do 11. maja 2023. godine

Poziv za inovacione i edukativne projekte

O EIT RawMaterials

EIT RawMaterials je najveći svetski konzorcijum za sirovine sa preko 300 partnera koji pruža okruženje za saradnju za prodorne inovacije, povezujući poslovanje sa akademskim krugom, istraživanjem i insvesticijama. Takođe, ulaže u buduću generaciju inovatora za sektor sirovina kroz inicijative koje se kreću od obrazovanja učenika do viših kvalifikacija za profesionalce u industriji.

Šta predstavlja poziv za inovacione i edukativne projekte?

Poziv za inovacione i edukativne projekte je prilika za inovatore da maksimiziraju prepoznavanje  svojih ideja među vodećim igračima u evropskom sektoru sirovina. EIT RawMaterials traži rešenja od potencijalnih kandidata kako bi doprinela oblikovanju snažnog, održivog sektora sirovina u Evropi. 

Poziv za inovacione i edukativne projekte je prilika za finansiranje sektora sirovina, razvoj novih, razornih rešenja koja su ključna za uspostavljanje najviših industrijskih standarda.

Teme koje se nalaze u fokusu inovacionih i edukativnih projekata:

 • Istraživanje;
 • Rudarstvo i prerada;
 • Tehnologije budućeg istraživanja, rudarstva i prerade;
 • Inovacija u zameni kritičnih, toksičnih i materijala niskih performansi;
 • Aditivna proizvodnja materijala;
 • Resursno efikasan dizajn materijala;
 • Industrijska simbioza;
 • Dizajn za reciklažu i produženje životnog veka;
 • Recikliranje proizvoda na kraju životnog veka;
 • Lanac zaštite.

Teme koje se nalaze u fokusu projekta

Ko može da se prijavi?

Mogu se prijaviti sve organizacije koje ispunjavaju uslove za finansiranje u okviru programa Horizon Europe.

Nije neophodno da oni koji žele da se prijave za finansiranje budu postojeća partnerska organizacija EIT RawMaterials-a, ali ako to postanu, dobiće pristup vrednom izvoru stručnosti i potencijalnim saradnicima. 

Takođe, podstiču se partneri i zainteresovane strane iz industrije, istraživanja i obrazovanja, uključujući start-up i mala i srednja preduzeća, da podnesu nove predloge projekata. 

Zašto da se prijavite?

Poziv EIT RawMaterials-a za projekte inovacija i obrazovanja nudi finansiranje projektnim konzorcijumima od industrije, istraživanja i obrazovanja do vrhunskih rešenja povezanih sa održivim lancem vrednosti sirovina u Evropi. 

Postoje i mogućnosti za finansiranje savremenih obrazovnih programa kako bi se osposobila i obučila nova generacija talentovanih i preduzetničkih umova, osnažujući ih da budu pokretačka snaga u evropskom sektoru sirovina.

Važni datumi

 • Registracija i podnošenje draft predloga traje do 26. januara 2023. godine,
 • Konačna predaja predloga traje do 11. maja 2023. godine.

Kako da se prijavite?

Više informacija o ovom pozivu možete pročitati ovde. Ukoliko imate ideje za inovacije, ili želite da širite vaše znanje, ovo je pravi poziv za vas!

Mi ćemo vas redovno obaveštavati o ovakvim događajima, ali i o mnogim drugim aktivnostima, zato nas pratite na našem Blogu i društvenim mrežama Facebook i Linkedin.