2D fab – veliki proizvođač zelenog grafena

Danas sa vama delimo priču o startapu 2Dfab, uspešnom proizvođaču grafena koji je podržan od strane EIT Raw Materials-a. Startap je osnovao 2013. godine od strane inženjera Sven Forsberg-a. Više o njihovoj proizvodnji, kao i načinu poslovanja možete pročitati u nastavku teksta. 

Međutim, za početak ćemo se dotaći toga šta je grafen, kao i koliko je on zastupljen na tržištu.

Šta je grafen?

Grafen je materijal koji se sastoji od jednog sloja atoma ugljenika raspoređenih u heksagonalnu rešetku. U pitanju je materijal jači od čelika, tvrđi od dijamanta, koji provodi električnu energiju bolje od bakra. Grafen poseduje jedinstvenu kombinaciju svojstava, što ga čini najtanjim, najjačim i najlakšim jedinjenjem koje je poznato čoveku. 

Iako je grafen poznat od sredine 1800-ih, ipak se nije proizvodio sve do ranih 2000-ih. U Mančesteru 2004. godine, naučnici Andre Geim i Konstantin Novoselov uspeli su da uhvate prve kristale grafena koristeći obične skoč trake i komad grafita. Navedeni naučnici su 2010. godine dobili  Nobelovu nagradu za fiziku za svoje revolucionarno otkriće. Od prvog uspešnog pokušaja da se izoluje materijal, ogroman istraživački napor je kreirao mnoga nova znanja u ovoj oblasti. Grafen je danas oblast koja se izučava na brojnim  univerzitetskim kao i korporativnim laboratorijama širom sveta, a očekivanja od materijala su velika. Na primer, Evropska unija finansira sa više od jedne milijarde eura projekat Graphene Flagship koji se realizuje duže od 10 godina.

Tržište grafena

Veličina globalnog tržišta grafena procenjena je na 125,7 miliona dolara u 2021. godini i očekuje se da će se proširiti sa kombinovanom godišnjom stopom rasta (CAGR) od 45,9% od 2022. do 2030. 

Potencijalne oblasti koje su ključne za primenu grafena uključuju elektroniku, biomedicinske tehnologije, skladištenje energije, tretman vode i otpadnih voda. Proizvod pokazuje potencijal da revolucioniše industriju poluprovodnika zahvaljujući svojoj provodljivosti i izuzetno tankoj prirodi. Kako se spominje u članku, straživanja pokazuju da su poluprovodnički čipovi na bazi grafena mnogo brži od postojećih napravljenih od silicijuma.

2D fab

Kompanija 2D fab je veliki proizvođač zelenog grafena čija ponuda se sastoji od visokokvalitetnih proizvoda od grafena, koji su nastali nakon mnogo godina stečenog iskustva i istrživanja osnivača startapa, kao i ostalih zaposlenih. Poslovanje 2D fab-a zasniva se na ogromnom potencijalu grafena i iskorišćavanju njegovih svojstava. 2D fab teži proizvodnji velikih količina 2D materijala za globalno tržište. Poslovanje kompanije je na visoko konkurentnom nivou jer se proizvodnja odvija na skalabilan, isplativ i održiv način. 

Proizvodni proces 

Proizvodni proces 2D fab-a je dizajniran za proizvodnju kvalitetnog proizvoda koji odgovara svrsi, pa samim tim se može prilagoditi odnos cene sa performansama koje odgovaraju potrebama za proizvodnju različitih proizvoda. Takođe, proizvodni proces je veoma isplativ jer zahteva nisku potrošnju energije u poređenju sa sličnim metodama proizvodnje. 

Proizvodi kompanije 2D fab

2Dx® Masterbatch

2Dk® Masterbatch predstavlja prvi proizvod kompanije 2D fab. Ovaj proizvod se koristi za konstrukciju jačih proizvoda i lakši redizajn i on je u obliku opiljaka. Mešanjem osnovnih materijala od kojih su sačinjeni proizvodi sa grafenom, proboljšava se otpornost prizvoda, toplotna provodljivost, električna provodljivost, kao i otpornost od plamena.

Kompanija nudi novu proizvodnju grafena, koja je prilagođena potrebama kupaca. Kako oni objašnjavaju, proces “pilinga” grafena je održiv, zasnovan na vodi i ne sadrži hemikalije štetne po životnu sredinu. Rezultat je mešavina grafenskih čestica visokog kvaliteta, koji odgovaraju željenim karakteristikama krajnjeg proizvoda, po najboljoj tržišnoj ceni. Poboljšanje polimera pomoću 2Dk® Masterbatch omogućava održiv proizvodni proces, sa manje mehaničkog habanja u poređenju sa mnogim drugim aditivima, npr. ugljeničnih i staklenih vlakana.

preuzeto sa

2Dx® Powder

Drugi proizvod kompanije, kao što mu i ime kaže je u obliku praha. Njegova funkcija je slična  prvom proizvodu, samo se razlikuju po obliku. Na osnovu krajnjeg proizvoda se bira u kom obliku ćete koristiti ovo jedinjenje.

2Dk® Powder je suv i sastoji se od grafena i nanografita. Mešanjem ovog proizvoda se dobija na povećanoj produktivnosti, toplotnoj provodljivosti, kao i električnoj provodljivosti. Proizvod se može koristiti u mešanju sa različitim materijalima kao što su: metali, plastika, cement, asfalt, boje za štampanje i ostalo.

preuzeto sa

2Dx® Suspension

Predstavlja proizvod koji je u svojstvu suspenzije odnosno heterogenog fluida u kom je čvrsta materija raspršena u fluidu mehaničkim uticajem. Funkcija ovog proizvoda je slična kao i funkcija prethodna dva proizvoda ove kompanije. Suspenzija se uglavnom isporučuje sa koncentracijama između 10-20%. Takođe, kako je proizvodni proces dizajniran za prilagođavanje, procenat koncentracije se može prilagoditi različitim potrebama. Grafenska suspenzija se sastoji od grafena, nanografita i vode.  2Dk® suspenzija se može koristiti u širokom spektru proizvoda kao što su metali, plastika, cement, asfalt, boje za štampanje i ostalo.

preuzeto sa

Put uspeha kompanije 2D fab 

Kompanija 2D fab, kao i tržište grafena su doživeli značajne promene u poslednjih nekoliko godina. Kada se pojavi neki novi materijal ili proizvodni proces, potrebno je određeno vreme da se on pozicionira na tržištu. Kompanija je nakon skoro 10 godina poslovanja uspela da se pozicionira na vrh međunarodnog tržišta u proizvodnji grafena. Na početku poslovanja, kompanija osim što je podržana od strane EIT RawMaterials-a, dobila je finansijska sredstva za dalji razvoj, od drugih investitora. Jedan od investitora jeste Almi Invest, koji je uložio 650 hiljada dolara u ovu kompaniju, kao i za unapređenje i razvoj njihovih proizvoda. 

Zaključak

Nadamo se da vas je priča o još jednom uspešnom startapu inspirisala da razmišljate o rešinjima koja su potrebna u ovoj industriji. Više o EIT RawMaterials-u, kao i o programima koje oni imaju možete pročitati ovde. Za još ovakvih priča, pratite naš blog na nStarteru.

Autor: Teodora Todorov