EIT RawMaterials

 

 

EIT – Evropski institut za inovacije i tehnologije

Evropski institut za inovacije i tehnologiju – EIT predstavlja nezavisno telo Evropske unije koje ima za cilj poboljšanje evropske sposobnosti za inovacije negovanjem preduzetničkog duha i novih ideja. Misija EIT-a jeste da ojača preduzetništvo u Evropi stvaranjem okruženja pogodnog za unapređenje kreativnih i inovativnih misli. Osim toga, teži da poveća konkurentnost Evrope, njen održiv ekonomski rast i podstakne otvaranje novih radnih mesta promovisanjem i jačanjem kapaciteta Evrope za inovacije.

RawMaterials

EIT okuplja vodeće organizacije iz biznisa, istraživanja i obrazovanja sa ciljem formiranja prekograničnih partnerstva – EIT Innovation Communities (Inovacione zajednice). Zajednice koje čine EIT su: 

U nastavku teksta fokus ćemo usmeriti na EIT RawMaterials.

Šta predstavlja EIT RawMaterials?

EIT RawMaterials, pokrenut i finansiran od strane Evropskog Instituta za Inovacije i Tehnologiju koje je telo Evropske Unije, predstavlja najveći konzorcijum na svetu u sektoru metalnih i mineralnih sirovina. 

  • Vizija EIT RawMaterials-a jeste razvoj ove industrije u jednu od glavnih kompetetivnih snaga Evrope. 
  • Misija EIT RawMaterialsa jeste da omogući održivu konkurentnost evropskog sektora minerala, metala i materijala duž lanca vrednosti kroz podsticanje inovacija, obrazovanja i preduzetništva. 
  • Cilj EIT RawMaterialsa jeste da obezbedi održivo snabdevanje sirovinama pokretanjem inovacija, obrazovanjem i preduzetništvom širom evropskih industrijskih ekosistema.

eit rawMaterials

EIT RawMaterials pruža okruženje za saradnju za prodorne inovacije, povezujući poslovanje sa akademskim krugom, istraživanjem i insvesticijama. Takođe, ulaže u buduću generaciju inovatora za sektor sirovina kroz inicijative koje se kreću od obrazovanja učenika do viših kvalifikacija za profesionalce u industriji.

Ova vertikala EIT-a, posvećena je podršci evropskoj tranziciji ka kružnoj, zelenoj i digitalnoj ekonomiji, uz istovremeno jačanje svoje globalne konkurentnosti i obezbeđivanje zaposlenja. Na ovoj osnovi, EIT RawMaterials je dobila mandat od Evropske komisije da vodi i upravlja Evropskom alijansom za sirovine (ERMA).

Oblasti koje pokriva EIT Raw Materials

EIT Raw Materials svoje delovanje fokusira na 6 oblasti:

cirkularna ekonomija

 

Cirkularna ekonomija – Rešenja i poslovni modeli koji implementiraju koncepte cirkularne ekonomije

 

zamena

 

Zamena kritičnih i toksičnih materijala u proizvodima i za optimizovane performanse – Nove tehnologije ili usluge koje omogućavaju zamenu ili korišćenje manjih količina kritičnih ili toksičnih materijala u ključnim industrijama.

 

reciklaža

 

Reciklaža – Tehnologije i rešenja za nabavku materijala iz sekundarnih izvora i reciklažu

 

procesing

 

Mineralni i metalurški procesi – Tehnologije i rešenja za preradu minerala i metala i za poboljšanje proizvodnje materijala

 

minerali

 

Rudarstvo – Tehnologije i rešenja za efikasnije, odgovornije i održivije savremeno rudarstvo

 

istrazivanje

 

Istraživanje – Tehnologije i rešenja za poboljšana i nova istraživanja minerala

 

 

Oblasti kojima se bavi EIT Raw Materials podržavaju nova rešenja i promovišu prednosti snažnog sektora minerala i materijala u savremenom društvu i tranziciju ka zelenoj i cirkularnoj ekonomiji.

Programi EIT RawMaterials

EIT RawMaterials obezbeđuje finansiranje i edukaciju iz preduzetništva početnicima koji se nalaze u ranoj fazi razvoja svoje ideje. Programi pokrenuti od strane EIT Raw Materialsa imaju za cilj transformaciju inovativnih ideja i projekata u nove poslove za postojeće kompanije (velike i male), kao i kroz stvaranje start-up-a i spin-off-a: 

  • EIT Jumpstarter – Ima za cilj podršku i razvoj nosilaca ideja i istraživačkih timova koji pretvaraju ideje u poslovne modele. Jumpstarter može pomoći nosiocima ideja koji tek pokreću svoje planove. Više informacija o EIT Jumpstarteru možete pronaći ovde.
  • Raw Materials Accelerator – Ima za cilj poboljšanje stope uspeha ulaska na tržište skalabilnih start-up-ova, fokusirajući se na smanjenje tržišnog rizika. Akcelerator takođe uključuje obuku i uputstva na panevropskom nivou za partnere EIT RawMaterials-a. RM Accelerator podržava naučnike, istraživače i preduzetnike u razvoju njihovih koncepata za inovacije sirovina u proizvode i usluge spremne za tržište. Više informacija o ovom programu možete saznati ovde.
  • Booster Call – Podržava obećavajuća start-up preduzeća i mala i srednja preduzeća u regionalnim centrima za inovacije, kako bi potvrdili svoje poslovne modele i povezivali se sa mrežama partnera.

eit RawMaterials

Startapi podržani od strane EIT RawMaterials

Atium

Atium je startap nastao u Švedskoj. Ovaj startap je kreirao rešenje za uklanjanje toksičnih hemikalija iz vode. Živa jedna od deset najvećih zagađivača prema istraživanjima  Svetske zdravstvene organizacije. Švedski start-up za prečišćavanje vode Atium, uz podršku EIT RavMaterials Booster, razvio je patentiranu tehnologiju zasnovanu na reverzibilnom elektrohemijskom procesu kako bi pomogao u poboljšanju performansi i efikasnosti uklanjanja žive u rudarstvu, hemijskoj proizvodnji, waste-to-energy, reciklažne i stomatološke industrije. Novo rešenje može da zameni i dopuni postojeće sisteme za prečišćavanje vode kako bi povećalo stopu uklanjanja žive, smanjilo troškove i sekundarno stvaranje otpada.

Circunomics

Rast broja električnih vozila stvara nove ekološke probele. Procena je da će 2025. godine, 400 miliona korišćenih baterija će biti dostupno za drugi život i recikliranje. Kao posledica navedenog, pojavljuje se izazov u upravljanju životnim ciklusom industrijskih baterija, uključujući drugi životni vek i reciklažu, kako bi se efikasno uskladili sa propisima EU. Circunomics platforma ispunjava hitnu potrebu za transparentnošću u lancu vrednosti baterija i isporučuje trenutno nedostajuću trgovinsku mrežu. Na ovaj način, ponovna upotreba EV baterija u skladištima energije može se efikasno realizovati sa predviđanjem – što rezultira dužim korišćenjem baterije do 15 dodatnih godina i do 50% manjim emisijama. Čineći ponovnu upotrebu i reciklažu automatizovanim, bezbednim i profitabilnim, Circunomics doprinosi sprečavanju ogromnog trošenja baterija. Njegovo IoT tržište za ponovnu upotrebu i reciklažu Li-Ion baterija omogućava upravljanje životnim ciklusom miliona baterija na osnovu podataka. On predviđa kada baterije postaju dostupne za ponovnu upotrebu ili recikliranje, procenjujući njihovu cirkularnu vrednost i pronalazeći prave kupce i reciklere. Ovaj start-up uspešno je završio pre-seed i seed rundu i dostigao veći iznos ulaganja od prvobitno planiranog. Štaviše, stekli su strateški važne partnere kao što je TES Sustainable lifecycle solutions, jedan od globalnih lidera u recikliranju i životnom ciklusu.

Detaljnije o ovim, ali i mnogim drugim startapima koji su dobili podršku od strane EIT Raw Materialsa, možete pročitati ovde.