Viktorija Petrov

Viktorija Petrov

Docent @ Faculty of Economics, University of Novi Sad
Posvećena podsticanju preduzetničke klime na Univerzitetu u Novom Sadu. Pored brojnih istraživačkih radova i gostujućih predavanju koje je održala na Univezitetu u Gracu i EADA u Barseloni, posvećena je treninzima, mentorstvu i motivaciji mladih koji žele da postanu preduzetnici.

Viktorija Petrov