Stevan Milisavljevic

Stevan Milisavljević

Profesor @ Faculty of Technical Science Novi Sad
Stevan je profesor na Fakultetu tehničkih nauka i veliki stručnjak u oblasti logistike. Učestvovao je na velikom broju međunarodnih i domaćih projekata. Aktivan je u radu sa privredom i autor je i koautor više od 50 naučnih radova koji su objavljeni kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Stevan Milisavljević