drago gveric

Drago Gverić

Director @ Innovation Centre Banja Luka – ICBL
Drago igra aktivnu ulogu u startup zajednici Bosne i Hercegovine. Direktor je Inovacionog centra u Banja Luci koji ima funkciju Poslovnog inkubatora i centra za neformalnu edukaciju.

Drago Gverić