Bojan Milenković

Bojan Milenković

Associate for business support @ Science Technology Park Belgrade
Bojan je deo tima STP Beograd u odeljenju za poslovnu podršku i razvoj sa aktivnostima. Ima iskustvo u radu sa mladim, studentskim timovima u njihovom ranom poslovnom razvoju sa ciljem ubrzanja razvoja njihovih proizvoda i kupaca.

Bojan Milenković