Žensko preduzetništvo, tema koja je sve aktuelnija

Kao jedan od savremenih načina poslovanja sve češće se javlja fenomen ženskog preduzetništva. Šta je to žensko preduzetništvo, kako je postalo sve zastupljenije i koje su glavne prepreke i problemi saznaćete u daljem tekstu…

Šta je to žensko preduzetništvo?

Žensko Preduzetništvo je delatnost usmerena na pokretanje, organizovanje i inoviranje poslovanja preduzeća, sa osnovnim ciljem stvaranja novog tržišta i ostvarivanja dobiti. Ono je inicirano i osnovano od strane žena koje ga pokreću sa inovativnim idejama i koje su aktivno uključene u njegovo rukovođenje. Dakle, preduzetnica je žena koja inicira biznis, rukovodi njime, vlasnik je najmanje 50% firme i koja je u poslovanju jednu godinu ili duže.
O značaju ženskog preduzetništva možete pronaći međunarodne dokumente koji su u svoj fokus postavile rešavanje globalnog problema nezaposlenosti žena i njihovog položaja kao što su Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama ili Pekinška deklaracija.

žensko preduzetništvo

Kako je postalo sve zastupljenije?

Problem neravnopravnosti i položaja žena u odnosu na muškarce u savremenom društvu krenuo je da se javlja kao aktuelna tema već 90-tih godina u svetu a potom i kod nas. Tada je došlo do velikog pomaka jer je polako krenula da se menja svest ljudi o značaju ove teme. Iako se radi na tome da se što više umanje razlike između polova u poslovanju, statistika govori da širom sveta žene zarađuju 15 – 50% manje za jednak rad nego muškarci. Međutim, nije sve tako crno! Već od samog početka, žensko preduzetništvo je imalo značajan feedback. To potvrđuje i podatak da su 90-tih godina u Holandiji, Danskoj i Nemačkoj čak trećinu firmi osnovale žene! U Srbiji tada se ova tema tek pominje kroz programe podrške međunarodnih organizacija.
Danas je situacija drugačija i vidi se značajan pomak kako u inostranstvu, tako i kod nas. Zvanični podaci govore da je u Srbiji udeo ženskog preduzetništva u ukupnom broju aktivnih preduzeća 25,8% što ne odudara previše od evropskog proseka koji iznosi 30%. Ono što je veći problem preduzeća u Srbiji u odnosu na one u EU jeste njihova održivost i na to treba da se obrati pažnja u budućnosti.
Iako je žensko preduzetništvo u Srbiji na početku bilo najzastupljenije u oblastima na nivou tradicionalnih zanimanja (usluge poput knjigovodstvenih agencija, prodavnica garderobe, frizerskih i kozmetičkih salona, apoteka, škola privatnih jezika itd…) danas ono dostiže najveću zastupljenost u marketingu, IT sektoru, sektoru komunikacija, kao i u bankarstvu. Ovde vidimo pomak u delatnostima koje su nekad dostizale samo okvir mikro ili malih preduzeća sa niskim nivoom profita, a danas imaju veću mogućnost ekspanzije.

preduzetništvo

Koje su to glavne prepreke i problemi?

Finansije kao prepreka br. 1

Čak 42% pripadnica ženskog pola izjasnilo se da smatra da im finansijske mogućnosti prave najveći problem. Iako finansije definitivno mogu da nam zadaju glavobolju, danas postoje razne mogućnosti poput fondova za nepovratna sredstva, kredita ili raznih projekata koji svakako mogu da vam olakšaju ovu muku.

Biznis ili egzistencija?

Iako se po nivou obrazovanja žena koje stupe u preduzetnički poduhvat Srbija ne razlikuje mnogo od drugih evropskih država, razlikuje je nešto drugo. Osnovna razlika predstavlja razlog ulaska u biznis. Za većinu to predstavlja egzistenciju dok je u Evropi to realizovanje neke svoje ambicije ili pretvaranje hobija u posao. Težnja u narednih nekoliko godina jeste promena svesti mladih preduzetnica i motivacija za ispunjenje njihovih ideja!

Posao vs Porodica?

Današnje žene su izložene velikom pritisku na dve strane i uvek se postavlja to pitanje: ,,Kako izbalansirati posao i porodicu?’’. Koliko god da nekad može predstavljati izazov ne dozvolite da vas to slomi. Težite ka tome da se konstantno usavršavate profesionalno!

Zapitajte se šta Vas zapravo motiviše?

Pronađite motiv i učinite da vaš posao bude kao hobi! Žensko preduzetništvo vam i pruža takvu mogućnost da sami kreirate i razvijate svoj biznis iz dana u dan. Za savete kako ostati motivisan možete pročitati ovaj zanimljiv intervju.

Ravnopravnost u potpunosti!

Ukoliko se žene odluče za vid poslovanja kao što je žensko preduzetništvo znaće da neće morati da brinu oko ravnopravnosti. One postaju ,,sam svoj gazda’’ i neće morati da strahuju oko mobinga, manje plate, uzimanja bolovanja ili drugih oblika neravnopravnosti u poslovanju.

žensko preduzetništvo

Koji su to 5 glavnih saveta za uspeh jedne preduzetnice?

1. Budite inovativne i korak ispred svih!

Što bolje istražite tržište i krenite u smišljanje ideje koja će vas dovesti u vodeću poziciju na tržištu! Čak i ako ste lider, tražite konstantno nova rešenja za održavanje te pozicije.

2. Volite svoj posao!

Voditi svoju firmu i nemati fiksno radno vreme, kao i ulagati sve u razvoj ovog preduzeća jeste nešto što se može postići jedino ukoliko uživate u svom poslu. Izaberite takvu ideju u koju vi verujete i koju ćete moći i nadalje da razvijate sa užitkom! Ukoliko vam treba poneka smernica i dodatna motivacija da radite na svojoj ideji, pročitajte ovaj tekst o pokretanju sopstvenog biznisa.

3. Prilagodite se!

Prilikom velikog broja internih i eksternih uticaja na vašu firmu morate pronaći što povoljniji način da brzo i efikasno reagujete na promene. Trudite se i da budete proaktivni te time smanjite rizik od nastanka novih, potencijalnih problema. Reagujte pravovremeno rešavajući negativne a implementirajući pozitivne uticaje iz okruženja!

4. Ceo život se uči!

Nije istina da je učenje završeno kada završimo neku obrazovnu instituciju. Žensko preduzetništvo motiviše i podstiče na konstantan rad i usavršavanje radi opstanka. Sama okolina bilo kog preduzetnika je uvek dinamična i sa novim zahtevima, kao i konkurentima.

5. Timski rad kao osnova za uspeh

Koliko god da sebe vidimo kao uspešnu osobu kad tad nećemo moći više sami. Tu dolazimo do formiranja tima gde treba dobro da odlučimo ko je najpogodniji za koju odgovornost i da ostvarivanjem sinergetskog efekta postignemo najbolje rezultate za naše preduzeće.

Koje su to najuspešnije preduzetnice?

U Srbiji su to Aleksandra Bogunović, suvlasnica kompanije “Bexing” iz Beograda i Milena Srećković, suvlasnica preduzeća “SET” iz Šapca – koje su dobitnice glavne kategorije nagrade “Cvet uspeha za ženu zmaja” najboljim preduzetnicama u Srbiji.
Neke od najpoznatijih u svetu su Oprah Winfrey (The Oprah Winfrey Show), Folorunsho Alakija (Supreme Stitches), Denise Coates (Bet365), Cher Wang (HTC), kao i mnoge druge..

preduzetništvo

Najslađe za kraj!

Poslovni inkubator može da se pohvali sa svojim stanarkama i preduzetnicama iz firme BiologicsHub koje su pre nekoliko meseci imale priliku da učestvuju na NextGen Women Entrepreneurs Week-u u Cirihu i koje su pravi primer uspešnog ženskog preduzetništva u Srbiji. Ukoliko želite da saznate nešto više o tome pročitajte tekst o njima.

Autor: Milica Filipov