Nina Dremelj

President @ Business Angels of Slovenia
Predsednica Slovenskih poslovnih anđela i ima više od 10 godina iskustva u svetu investicija i poslovanja. Sarađuje sa inovativnim, naprednim i proaktivnim timovima koji su deo startup preduzetništva. Njena najveća strast je da pomogne preduzetnicima da svoje ideje pretvore u stvarno uspešno poslovanje.

Nina Dremelj