Startup lekcije: Kako razlikovati projekat od startup-a?

Ljudi danas koristeći strane reči često greše oko prevoda i razumevanja terminologije. Zbog toga dolazi do greške i poistovećivanja projekta sa startup-om. Da bi smo razumijeli samu suštinu ovih termina potrebno je da se vratimo malo u nazad i podsetimo onoga sto smo učili na fakultetu.

Svi mi znamo okvirno na šta se odnosi projekat, a na šta startup. Ali da li znamo tačno koje su razlike između ova dva pojma. Za one koji ne znaju ili moraju da se podsete u daljem tekstu objasniću razliku između tih pojmova.

Da bismo mogli da napravimo razliku između projekta i startup-a prvo moramo da znamo nešto o svakom pojedinačno. Naime, koliko god dosadno izgledalo potrebno je vratiti se na dugačke i ne toliko razumljive  definicije koje smo učili tokom školovanja.

STARTUP1

Projekat

Neke od definicija koje smo koristili i kojima smo se vodili su bile:

  • „Projekat je privremeni napor preduzet da se stvori jedinstven proizvod, usluga ili rezultat“(American National Standard ANSI/PMI 99-001-2000)
  • „Jedinstven proces ograničen po vremenu , troškovima i resursima, sastavljen od skupa koordiniranih i upravljačkih aktivnosti, sa datumom početka i završetka, koji je preduzet radi postizanja cilja usaglašenog sa defeinisanim zahtevima“( ISO 10006:2001)
  • Vremenski određeno nastojanje da se proizvede jedinstven proizvod, usluga ili rezultat (PMI)
  • Bilo koji niz aktivnosti i zadaća koji imaju određeni cilj, koji treba ispuniti određenespecifikacije, imaju određen početak i kraj, ograničena financijska sredstva, troše resurse, te su višefunkcionalne (Kerzner)
    Sve ove definicije nam dobro opisuju šta je to projekat, ali šta bi se desilo kada bi nas neko pitao (ko se ne razumije u to šta su projekti) da mu objasnimo. Tada bi sve ove definicije pale u vodu jer ne bismo znali da to kažemo ”prostim” jezikom.

Tada dolazimo u situaciju kada treba da improvizujemo i na što prostiji način objasnimo. Rekli bismo da je projekat skup aktivnosti i zadatak koje imaju cilj da isputne potrebe kroz ograničena novčana stedstva i ograničeno vreme trajanja.

STARTUP 2

Startup

Sada kada smo naučili šta je to projekat potrebno je da se pozabavimo terminom startup.

Sve više možemo da čujemo da ljudi koriste reč startup, ali to ne znači da svi oni znaju šta to tačno znači. Često kažu da je startup neki biznis koji u svojim početnim fazama. To bi značilo da je startup otvaranje novih trgovina, pekara i td.

Da li je sve to što sam navela u stvari startup?! Oni koji ne poznaju najbolje definicije i suštinu reći će da je to tačno. Samo oni koji se bave startup-om složiće se sa mnom da to baš i nije tako.

Kao i za projekat, tako i za startup potrebno je prvo da naučimo neke od definicija koje bi pomogle u razumevanju samog pojma. Zato ću sada da navedem neke od definicija koje su opšte poznate.

  • “Startup je privremena organizacija koja traži repetitivan i skalabilan biznis model.”
  • “Startup je institucija sačinjena od ljudi, dizajnirana da isporuči novi proizvod ili uslugu u uslovima gdje je dosta stvari nepoznato.”
  • “Startup je kompanija koja traži odgovore na pitanja – 1. Koji je moj proizvod?, 2. Ko su kupci mog proizvoda?, 3. Kako će moj biznis da zarađuje novac?”

Dobro, sada kada smo pročitali ove definicije možemo sa sigurnošću reći da i dalje ne razumemo baš najbolje o čemu se tu radi i šta je to tačno startup.

Zato ću sada pokušati da objasnim šta je to startup. Startup je uglavnom biznis koji ima potencijal brzog rasta i velikih dometa. Da bismo još jasnije shvatili  o čemu se radi potrebno je da razumemo šta je to brzi rast i veliki domet. To bi značilo da biznis ima potencijal da u što kraćem vremenskom periodu ideju pretvori u tržišnu vrednost od nekoliko miliona eura. Za startup je jako bitno da podrazujeva veliko tržište. Da bi se dobila sama investicija potrebno je veliko tržište. Startup preduzeće se uglavnom razlikuje  od drugih preduzeća po tome što istražuje potpuno nove poslovne modele i pokušava da se probije na nova tržišta koja su do sada neistražena.

STARTAP 3

Ključne razlike projekta i startup-a

Sada kada smo razjasnili šta je projekat, a sta startup neophodno je da navedemo koje su ključne razlike. Kao što ste sami mogli da zaključite ova dva pojma su veoma slična i teško je navesti puno razlika. Neke od razlika odnose se na timove, budžet, usmerenost kao i vremenske okvire potrebne za samu realizaciju i projekta i startup-a.

Tim

Kada je projekat u pitanju potrebno je pre svega da se sastavi tim koji će da projekat vodi ka realizaciji do samog kraja. Taj tim se sastoji od nekoliko članonva koji rade na tom projektu i nakon što se projekat završi njima se dodeljuju neki drugi poslovi. Za pokretanje startupa nije potreban tim od nekoliko članova, dovoljno je da jedna osoba ima ideju i već imamo startup. Nakon što ta jedna osoba dobije ideju koju želi da realizuje, sastavlja manji tim među kojima je lakše podeliti uloge.

Jedinstvenost i usmerenost

Projekti  mogu da budu malih razmera, tj. mogu da se odnose na samo neki deo organizacije. Ali mogu i da budu velikih razmera i da se odnose na to da organizacija napravi veliki korak u razvijanju i poslovanju. Startup je uglavnom  rezervisan za oblasti koje nisu dovoljno istržene i koje tek trebaju da se razvijaju i samim tim su većih razmjera u odnosu na projekte. Startup mora da ima potencijal koji je već na početku jedinstven i globalno usmeren.

STARTAP 4

Budžet

Što se tiče budžeta kada se radi o projektima većih razmjera potrebno je naravno odvojiti više sredstava u koliko je to moguće, a ako organizacija nije u mogućnosti da sama finansijra svoj projekat potrebno je da se obezbjede sredstva od drugih investitora. Kada je u pitanju startup, osnivači nisu uvek  u mogućnosti da sami finansiraju pokretanje poduhvata i samim tim su primorani da traže investitore na tržištu koji će im omgućiti da se njihova ideja razvije. Nakon nekog vremena investitori preuzimaju posao od osnivača. Za pokretanje startup-a se ne dižu krediti u bankama nego se traže ljudi koji su spremni da ulože u njihov posao. Tada nailazimo na termin ” poslovni anđeli”. Poslovni anđeli nisu investitori koji samo pružaju novčana sredstva, oni nude svoje veštine i savete za uspeh na poslovnom tržištu.

Vremenski okviri

Jedna od razlika između projekta i startup-a je ta što je za projekat potrebno odrediti tačan vremenski okvir u kome će se taj projekat izvršiti. Kod startup-a to nije eksplicitno određeno jer se radi o stvarima koje tek treba da zažive i ne možemo da znamo koliko je potrebno vremena da se ta ideja realizuje. Startup da bi uspeo potrebno je da se ideja što pre realizuje i da se brzo napreduje i baš zbog toga je potrebno puno manje vremena u odnosu na projekat.

Zaključak

Iz ovog teksta možemo da vidimo da je projekat sličan startup-u, ali vidimo i neke ključne razlike koje postoje i na osnovu kojih i razlikujemo ove dve stvari. Ključna stvar je da je startup namenjen za brz rast i velike promene. Za projekat je ponekad potrebno puno više vremena da bi se taj isti i realizovao.

Autor: Gorana Stojanović