Uvod – prezentacija ideja i diskusija

Prva radionica je fokusirana na upoznavanje i pronalazak zajedničkog interesa. Diskusija o preduzetništvu je odličan uvod, jer se ovaj program, upravo, fokusira na tu temu. Proučavanje puta koji je svaki od učesnika izabrao, u svojoj individualnoj potrazi, kao i ideje kojima su se posvetili, će pomoći u razumevanju potreba učesnika. Razumevanjem vaših potreba, prepoznaćemo koje teme vam mogu pomoći za lični razvoj, ali i za razvoj sopstvenog biznisa. Radionica se neće samo osvrnuti na vaše lične i poslovne potrebe, već i na upoznavanje sa mentorima. Mentori će biti uključeni u još dva događaja tokom ovog programa, kako bi vam pomogli sa razvojem ideje i to sve na osnovu svog bogatog iskustva.

Razvoj poslovnog modela

Startape možemo posmatrati kao privremene organizacije koje su napravljene sa potrebom da nađu prilagodljiv i ponovljiv biznis model. Ova potraga za adekvatnim bizins modelom se razlikuje od startapa do startapa.

Biznis model je teorijski koncept koji objašnjava kako kompanija stvara vrednost za sebe, dok istovremeno nudi proizvod i uslugu svojim kupcima. Odgovaranje na 9 “jednostavnih” pitanja se pokazalo kao ne tako jednostavan zadatak. Prvo pitanje Ko su moji kupci i zašto bi kupili proizvod? će biti u fokusu ove radionice. Razumevanje vašeg kupca je prvi korak u poslovnom procesu. Na ovoj radionici ćete naučiti kako da segmentirate publiku koja ima slične probleme ili da otkrijete grupu kojoj ćete moći da pristupate na sličan način, koristeći slične poruke i značenja. Razvoj empatije prema potencijalnim kupcima je vid umetnosti i preko potrebno umeće, jer ćete biti u konstantnom kontaktu sa kupcima. Pitanje koje se oslanja na prethodno rečeno je Kako naći kupce, kako ih zadržati i kako povećati njihov broj? Drugačiji prilazi su potrebni za veb i fizički napravljene proizvode, iako je logika iza tih prilaza ista. Pošto je biznis model lak za korišćenje, a težak za objašnjavanje, ova tema će se provlačiti kroz nekoliko radionica, pružajući metodološki pristup sa potpunim razumevanjem svakog, individualnog biznisa.

Razvoj modela vrednosti

Najvažniji element poslovnog modela je predlog vrednosti, tj. value preposition. Imajući u vidu da je glavni razlog zašto startapi propadaju nepostojeće tržište za njihove proizvode ili opravdanje da se proizvod ne uklapa u tržište, evidentno je da procena potreba kupaca nije bilo dobro urađena. Rešavanje problema koji su interesantni za rešavanje je razlog broj jedan zašto startapi propadaju. Odgovoriti na pitanje Šta je to što kreirate i za koga? i prebacivanje sa ideje na proizvod, kao i rešenje problema kupaca i susret sa potrebama kupaca je ključan deo poslovnog modela i posebna pažnja će biti posvećena ovom pitanju. Najveći deo piča je fokusiran na proizvod, njegove karakteristike, mogućnosti i benefite i ovaj deo zauzima 90% prezentacije, pogotovo kada se objašnjava tehnologija. Nasuprot uvaženom mišljenju, predlog vrednosti se fokusira na kupca i dokazu da razumete sa kojim se problemom vaš kupac suočava i kako taj problem možete da rešite.

Finansije za startape

Razumevanje brojeva za sebe

Razumevanje brojeva za investitore

Implementiranje Lean Startup principa glasi: imati dovoljno novca u jednoj rundi fundraising-a, kako bi kompanija dostigla novi milestone, i to je fokus ove radionice. Biće korisno da se evaluira: kako odrediti potrebe kapitala i da li su spoljašnje investicije prikladne, koji su najbolje prakse u identifikaciji i prilasku investitorima, ZA i PROTIV preuzimanja investicija od biznis anđela i fondova, kao i koje metodologije se koriste za određivanje vrednosti i uslova.

Kako da generišete novac je prvo pitanje sa kojim se startap susreće. Kako bi bilo moguće odgovoriti na ovo pitanje je, trebalo bi da poznajete svoju unit price, odnosno, koliko je kupac spreman da plati za proizvod i koliki je potencijalni priliv novca. Glavno pitanje radionice je koliko je vaš startap spreman za investicije. Teme će uključivati cash flow i menadžment kapitalom, profit i gubitak, bilans uspeha, projektovanje budžeta i prognoza.

Pitch

Kako pičovati pred investitorom

Pitch za finale

Teme ove radionice su kako da se najbolje pozicionirate i zainteresujete investitora, dobijete investiciju i pokrenete se. Radionica je interaktivnog karaktera i imaćete prilike da steknete iskustvo, radeći na problemima drugih startup kompanija. Posle seminara, biće organizovan sastanak sa mentorima, sa kojima ćete razmeniti ideje i dobiti znanje. Mentori će vam dati povratne informacije o napretku vaše ideje.

After the course of 15 intensive workshops, a final pitching will be organized in the presence of mentors, trainers, and coaches. Pitching workshop should be regarded as a general rehearsal for the formal pitching event that is going to be organized in front of the potential investors.

MVP tehnike

U procesu customer development-a za startape, kada imate hipotezu o tome šta vašem kupcu treba, značaj minimalnog održivog proizvoda (MVP) dolazi do izražaja, kako biste uštedeli novac. MVP znači napraviti najmanji mogući broj osobina proizvoda, putem kojih ćete brzo doći do povratnih informacija od kupaca. Feedback informacije mogu biti u vidu verbalnih odgovora, poručivanja ili informacije koje će vam pomoći šta da dizajnirate/kreirate i kojim redom. MVP za veb bazirani proizvod može biti nešto jednostavno poput wireframe-a ili slajda sa Power Point prezentacije, a ukoliko se radi o fizičkom proizvodu, možete napraviti maketu ili samo neki deo sistema. Upoznavanje sa MVP-jevima velikih kompanija bi trebalo da vam da ideju kako da napravite svoj.

``Growth hacking`` i ključne metrike

Fokusiranje na mogućnost i tehnike koje će stvoriti rast i veći broj kupaca je jedan od najznačajnijih aspekata za startape i za kompanije koje su već na tržištu. Učenje o tome kako da koristite podatke da biste vodili kompaniju nikako nije mali podvig – ono traži upornost, vežbu, kreativno razmišljanje i analitički pristup. Pitanja poput Da li je ovo za vas? i Da li morate biti programer da biste bili growth hacker? će biti postavljena i odgovorena na radionici. Suštinu radionice predstavljaju razumevanje podataka i upoznavanje sa terminima poput conversion funnel, pull, push i drugih taktika za dobijanje posetilaca. Na ovoj radionici ćete se upoznati sa terminima poput: user retention curve, conversion rates, viral coefficient, conversion rates, viral coefficient, cohorts, customer acquisition cost (CAC), lifetime value of customer (LTV) itd.

Brendiranje

Za startape, kao i za sve kompanije važi fraza “Vidljivost kreira prilike”. Što pre postanete vidljivi, to ćete pre ostvariti uspeh na tržištu. Kroz brendiranje, vaše tržište će naučiti više o vama i vašim proizvodima. Ako želite da prodate proizvod, morate ga prodati tako da ostvarite profit i upravo ovde brending igra ključnu ulogu – sprečava da vaš startup potpuno propadne. U okviru brendinga postoji marketing pristup koji deli brend od čiste robe, što znači da ako vaš biznis nije brend, on je čista roba. U svetu nedodirljive i neprekidne konkurencije, brending je sve. Vaše ime, logo i šta radite moraju da se istaknu iz mase, kako biste se izdvojili iz mase. Kako napredujete, investitori će radije uložiti u profitabilni brend nego u brend čija je cena bazirana na popustima.

Tehnike izlaska na tržište

Nakon validacije poslovnog modela sledi nastupanje na tržištu. Staretegijsko pozicioniranje je ključno u ovom koraku i zbog toga je bitno da se o vama priča. Biranje partnera i lidera koji lako iskazuju svoje mišljenje je jako bitno kada postavljate proizvod na tržište. Sa druge strane, potrebno je da dobijete i press pokrivenosti vašeg rada kako bi se dostigla veća publika. Kako biste pravazišli problem plaćanja, imajte na umu da stvari postaju viralne i kada je to projekat koji radite “sa strane”. Imajte na umu da ovakav projekat ne mora biti velik ili ekstravagantan. Ono što mora je da reši glavni problem koji se tiče vašeg proizvoda i to tako da on bude vredan priče. Da li možete da se setite nekog ovakvog projekta? Više o ovim tehnikama ćete imati priliku da čujete na radionicama.

HR za startape

To što ste fokusirani na proizvod je dobro za rast na tržištu, međutim, startup kompanije moraju obratiti pažnju na mnogo više od  samog proizovda. Osnivači moraju mudro izabrati svoje zaposlene i voditi računa o timu. Balansiranje između motivacije, posvećenosti i strasti može biti ključno za uspeh startapa. Kreiranje korporativne kulture je najčešće urađeno usput i bez shvatanja da je kultura već izgrađena. Radionica posvećena HR-u je tu da vam podigne svest o važnosti komunikacije i očekivanjima članova tima na samom početku razvoja kompanije. Ušteda novca i izbegavanje birokratije kroz eliminisanje HR iz vašeg startup-a ne mora da znači da ste nesvesni potreba svojih zaposlenih i da se isključivo oslanjate na softverska rešenja za timski rad. Glavno pitanje ovo radionice je kako pokrenuti i negovati odnos sa zaposlenima.